Οι Ευρωπαίοι είναι πρόθυμοι να αγοράσουν μεταχειρισμένα ρούχα, εάν είναι διαθέσιμα καλύτερης ποιότητας

Europeans willing to buy used clothes, if better quality available (2)

Πολλοί Ευρωπαίοι είναι πρόθυμοι να αγοράσουν ή να λάβουν μεταχειρισμένα ρούχα, ειδικά εάν υπάρχει μια ευρύτερη και καλύτερης ποιότητας διαθέσιμη γκάμα.Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα δύο τρίτα των πελατών χρησιμοποιούν ήδη μεταχειρισμένα ρούχα.Η επαναχρησιμοποίηση των ρούχων είναι πολύ καλύτερη για το περιβάλλον από την ανακύκλωση, σύμφωνα με μια νέα έκθεση των Friends of the Earth Europe, REdUSE και Global 2000.

Για κάθε τόνο βαμβακερών μπλουζών που επαναχρησιμοποιούνται, εξοικονομούνται 12 τόνοι ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα.

Η έκθεση, με τίτλο «Less is more: αποδοτικότητα πόρων μέσω συλλογής απορριμμάτων, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αλουμινίου, βαμβακιού και λιθίου στην Ευρώπη», ανέφερε ότι η αύξηση των υπηρεσιών συλλογής για ποιοτικά ρούχα είναι σημαντικά πιο επωφελής.

Η περιττή υγειονομική ταφή και η αποτέφρωση ρούχων και άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων πρέπει να ελαχιστοποιηθούν, και ως εκ τούτου, πρέπει να εφαρμοστούν νομικά δεσμευτικοί εθνικοί κανονισμοί για υψηλά ποσοστά συλλογής και επενδύσεις σε υποδομές ανακύκλωσης, είπε.

Η δημιουργία θέσεων εργασίας στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην Ευρώπη θα ωφελούσε το περιβάλλον και θα παρείχε την τόσο αναγκαία απασχόληση, ανέφερε.

Επιπλέον, θα πρέπει να εφαρμόζονται στρατηγικές εκτεταμένης ευθύνης παραγωγού (EPR), σύμφωνα με τις οποίες το σχετικό περιβαλλοντικό κόστος του κύκλου ζωής των προϊόντων ένδυσης ενσωματώνεται στην τιμή τους.Αυτή η προσέγγιση υποχρεώνει τους παραγωγούς να λογοδοτούν για το κόστος διαχείρισης των προϊόντων τους στο τέλος του κύκλου ζωής τους, προκειμένου να μειωθεί η τοξικότητα και τα απόβλητα, σημειώνει η έκθεση.

Οι επιπτώσεις των ρούχων που πωλούνται στους καταναλωτές στους πόρους πρέπει να μειωθούν, κάτι που θα περιλαμβάνει τη μέτρηση του άνθρακα, του νερού, των υλικών και της γης που απαιτούνται για την παραγωγή ενδυμάτων, από την αρχή έως το τέλος της αλυσίδας εφοδιασμού.

Θα μπορούσαν να βρεθούν εναλλακτικές ίνες με χαμηλότερο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.Οι απαγορεύσεις στην καλλιέργεια και εισαγωγή διαγονιδιακών βαμβακιού θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο βαμβάκι Bt καθώς και σε άλλες τέτοιες ίνες.Οι απαγορεύσεις θα μπορούσαν επίσης να εφαρμοστούν σε καλλιέργειες καυσίμων και ζωοτροφών που οδηγούν σε αρπαγή γης, υψηλή χρήση φυτοφαρμάκων και περιβαλλοντική ζημιά.

Η εκμετάλλευση των εργαζομένων στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού πρέπει να τερματιστεί.Η νομική επιβολή αρχών που βασίζονται στην ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ασφάλεια θα εξασφαλίσει στους εργαζόμενους μισθό διαβίωσης, δίκαια επιδόματα όπως αμοιβές μητρότητας και ασθενείας και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι για τη σύσταση συνδικαλιστικών οργανώσεων, προστίθεται στην έκθεση.


Ώρα δημοσίευσης: Δεκ-10-2021